Esau Wood sawed wood

Esau Wood sawed wood. All the wood Esau Wood saw, Esau Wood would saw. All the wood Wood saw, Esau sought to saw. One day Esau Wood’s wood-saw would saw no wood. So Esau Wood sought a new wood-saw. The new wood-saw would saw wood. Oh, the wood Esau Wood would saw. Esau sought a saw that would saw wood as no other wood-saw would saw. And Esau found a saw that would saw as no other wood-saw would saw. And Esau Wood sawed wood.